PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH

Psychoterapia jest procesem, którego celem jest wprowadzenie zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania osoby (przeżywaniu, myśleniu, zachowaniu) oraz sposobie budowania relacji z innymi.
W zależności od charakteru problemu i zakresu wprowadzanych zmian psychoterapia może trwać od kilku miesięcy (terapia krótkoterminowa) do kilku lat (terapia długoterminowa).