KIEDY PSYCHOTERAPIA?

Do skorzystania z psychoterapii zapraszamy osoby, które:
• odczuwają cierpienie i nie doświadczają satysfakcji z własnego życia
• doświadczają osamotnienia i pustki
• mają trudności w relacjach i komunikacji z innymi
• mają trudności w nawiązywaniu bliskich relacji
• znalazły się w sytuacji kryzysowej, przeżywają żałobę lub stratę
• mają problemy emocjonalne – depresje, lęki, fobie
• doświadczają trudności w radzeniu sobie ze stresem
• czują, że nie wykorzystują w pełni swoich możliwości
• chcą lepiej poznać siebie i świadomie kierować swoim życiem
 

PODEJŚCIA PSYCHOTERAPEUTYCZNE, W KTÓRYCH PRACUJEMY:

PSYCHOTERAPIA GESTALT należy do nurtu psychoterapii humanistycznej. Podejście to ujmuje człowieka całościowo biorąc pod uwagę wszystkie wymiary jego istnienia w świecie – emocjonalny, intelektualny, fizyczny. W związku z tym koncentruje się zarówno na tym, co pojawia się w myślach oraz emocjach, jak i na tym, co odbierają nasze zmysły oraz jak reaguje nasze ciało. Gestalt zakłada, że człowiek posiada wystarczające zasoby do zaspokajania własnych potrzeb oraz kierowania swoim zachowaniem. To, co utrudnia sięganie do nich i twórcze zaspokajanie własnych potrzeb oraz czerpanie satysfakcji z życia to utrwalone, sztywne schematy funkcjonowania, które powstały w przeszłości jako odpowiedź na trudne emocjonalnie sytuacje. Schematy te obecnie mogą być stosowane automatycznie i bez poczucia sprawstwa.
Celem psychoterapii Gestalt jest poszerzenie świadomości siebie – swoich uczuć, myśli, sygnałów płynących z ciała i integracja tych aspektów. Poznawanie siebie odbywa się w relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, uważności oraz autentycznym kontakcie dwóch osób.
Świadomość i całościowe doświadczanie siebie – swoich potrzeb, mocnych stron oraz ograniczeń, sposobu kontaktowania się i budowania relacji z innymi – pomaga w wychodzeniu poza utrwalone schematy. W efekcie Klient bierze odpowiedzialność za swoje wybory i poszerza wachlarz możliwości swojego zachowania przez elastyczne i swobodne korzystanie z własnego potencjału zgodnie z własnymi potrzebami.

W PSYCHOTERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ za przyczynę zgłaszanych trudności i dolegliwości uznaje się nieświadome motywy zachowań, ukryte potrzeby i pragnienia oraz nieadaptacyjne wzorce wchodzenia i budowania relacji z innymi ludźmi.Celem terapii jest uzyskanie wglądu w te nieświadome mechanizmy funkcjonowania, a ich rozpoznanie i zrozumienie jest podstawą pracy nad zmianą. W tej metodzie szczególnie podkreśla się znaczenie relacji terapeutycznej (pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem) w procesie zdrowienia. Dlatego też spotkania odbywają się regularnie, jeden lub czasem dwa razy w tygodniu. Opierają się one na rozmowie, w trakcie której pacjent dzieli się doświadczanymi problemami, spontanicznymi myślami i skojarzeniami, a psychoterapeuta słucha, analizuje i interpretuje treści wnoszone przez pacjenta. Psychoterapia psychodynamiczna jest z zasady terapią długoterminową, jej długość zależy od specyfiki trudności i objawów zgłaszanych przez pacjenta.