KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Konsultacje to spotkania (zazwyczaj od 1 do 3), których celem jest wstępne rozpoznanie problemu osoby lub rodziny i wskazanie różnych możliwości jego rozwiązania oraz podjęcie decyzji, co do dalszej formy pomocy. Konsultacja może mieć także charakter psychoedukacyjny i wtedy ma na celu dostarczenie pacjentowi wiedzy z istotnego dla niego obszaru. Tematem spotkań psychoedukacyjnych mogą być m.in. trudności wychowawcze, rozwój dziecka, uzależnienie, współuzależnienie lub inny ważny dla klienta obszar.