TERAPIA PAR

Jest to forma psychoterapii skierowana do par doświadczających problemów w związku. Terapeuta pracuje
z parami zgłaszającymi się m. in. z:
• trudnościami w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysu
• problemami w komunikacji
• doświadczających konfliktów, chcących lepiej zrozumieć swoje funkcjonowanie w związku.
Celem pracy jest poprawa komunikacji i wzajemnego zrozumienia w ważnych dla związku obszarach.