ZESPÓŁ

Ilona Michalska

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA
telefon: 604 503 801

Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia, specjalność psychologia kliniczna, na UAM w Poznaniu (2008r). Jestem absolwentką 4-letniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej organizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. To specjalistyczne szkolenie podyplomowe, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Przygotowuje ono do wykonywania zawodu psychoterapeuty i uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenie Psychoterapeutów Dziecięcych im. Donalda Winnicotta.
Posiadam kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Zdobywałam je pracując w takich instytucjach jak: Szpital Psychiatryczny, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Dom Dziecka, pomoc społeczna oraz świetlice socjoterapeutyczne.
Swoje kompetencje zawodowe stale poszerzam uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii oraz diagnozy psychologicznej dzieci i dorosłych.

W Ośrodku PO PROSTU prowadzę:
psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym
terapię par (która prowadzona jest z drugim psychoterapeutą)
psychologiczną pomoc okołoporodową
konsultacje psychologiczne
konsultacje wychowawcze
grupy terapeutyczne
warsztaty

Pracuję z osobami dorosłymi i dziećmi.
 


Marta Kołacińska

CERTYFIKOWANA PSYCHOTERAPEUTKA, PSYCHOLOG
telefon: 505 480 464

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutką Gestalt, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dyplom magistra psychologii) i Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (Certyfikat Psychoterapeuty). Jestem również certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, którego jestem członkiem, certyfikowanym coachem QEC oraz TRE® Provider’em. Od 2007 roku zajmuję się zawodowo pomocą psychologiczną i psychoterapią. Mam doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej – indywidualnej oraz grupowej, a także w prowadzeniu grup i warsztatów rozwojowych. W psychoterapii ważny jest dla mnie autentyczny kontakt z drugą osobą, który umożliwia towarzyszenie jej w sposób uważny i akceptujący jej niepowtarzalny sposób doświadczania siebie i świata.

Pracę psychoterapeutyczną łączę z drugim obszarem mojej pracy i rozwoju – psychologią sportu. Jestem absolwentką Studiów Podyplomowych z zakresu Psychologii Sportu na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz uczestniczką szkoleń z zakresu psychologii sportu. Mam doświadczenie w pracy ze sportowcami wielu dyscyplin – zarówno z klientami indywidualnymi jak i grupami. W pracy tej łączę własne doświadczenia w sporcie jako zawodniczki oraz specjalistyczną wiedzę psychologiczną. W kontakcie ze sportowcami ważne jest dla mnie szersze spojrzenie na drugą osobę, nie tylko jako na zawodnika, ale przede wszystkim na człowieka, który w indywidualny sposób doświadcza siebie i świata, a sport wybiera jako jeden ze sposobów realizacji własnego potencjału.

W Ośrodku PO PROSTU prowadzę:
psychoterapię indywidualną w nurcie Gestalt
sesje metodą TRE®
sesje metodą QEC
terapię par
grupy terapeutyczne
warsztaty
konsultacje z zakresu psychologii sportu

Pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.
 


Katarzyna Lewczycka

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA
telefon: 504 493 533

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna. Umiejętności psychoterapeutyczne rozwijam w trakcie 4,5-letniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje, ukończyłam wiele szkoleń specjalistycznych, w tym Terapię Rodzin – całościowy cykl szkoleniowy (Polski Instytut Ericksonowski); Terapię Poznawczo–Behawioralną Dzieci i Młodzieży (Centrum CBT); Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej). Posiadam również przygotowanie pedagogiczne. Przez ostatnie kilka lat pracowałam w instytucjach udzielających wsparcie psychologiczne na rzecz rodziny, gdzie zdobywałam doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W Ośrodku PO PROSTU prowadzę:
psychoterapię indywidualną
terapię rodzinną
konsultacje psychologiczne
konsultacje wychowawcze
warsztaty

Pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.
 


Bartosz Fatek

PEDAGOG, TERAPEUTA, SOCJOTERAPEUTA
telefon: 791 654 645

Jestem absolwentem Pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłem Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I-go i II-go stopnia). Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Moje doświadczenie zawodowe obejmuje pracę z dorosłymi, dziećmi oraz młodzieżą w kontakcie indywidualnym, oraz podczas spotkań rodzinnych. Prowadziłem również grupy socjoterapeutyczne oraz warsztaty psychoedukacyjne. Doświadczenie zdobywałem pracując w instytucjach pomocowych, fundacji, szkole podstawowej, w świetlicach socjoterapeutycznych oraz podczas obozów socjoterapeutycznych.
Systematycznie rozwijam swoje kompetencje. Obecnie jestem w trakcie Specjalistycznego Kursu przygotowującego do uzyskania Certyfikatu terapeuty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Certyfikatu International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Ośrodku PO PROSTU prowadzę:
terapię indywidualną
terapię rodzinna
socjoterapię
konsultacje pedagogiczne
konsultacje wychowawcze

Pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą.