PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

Okres dojrzewania to czas wielu zmian rozwojowych. Jest to czas zarówno zmian fizycznych, jakich doświadcza nastolatek, jak i wejścia w nowe role, budowania swojej tożsamości, separacji od rodziców. Czasami proces ten zostaje zakłócony. Nastolatek może doświadczać wielu konfliktów i silnych emocji, które utrudniają mu poradzenie sobie z rozwojowymi wyzwaniami stojącymi na jego drodze. Zdarza się, że dodatkowo musi poradzić sobie z wydarzeniami często przerastającymi dorosłych, jak strata kogoś bliskiego czy choroba. Jedną z form pomocy w takich sytuacjach jest psychoterapia indywidualna, która pomaga nastolatkowi nazwać i zrozumieć swoje emocje, potrzeby i zachowania oraz podejmować decyzje i wprowadzać zmiany z uwzględnieniem rzeczywistości, w jakiej się znajduje. Psychoterapia rozpoczyna się od wspólnej konsultacji nastolatka i rodziców z psychoterapeutą, wstępnego rozpoznania problemu i podjęcia decyzji, co do dalszej pracy.
Oferta skierowana jest do młodzieży od 13 do 18 roku życia.