PSYCHOTERAPIA DZIECI

Obejmuje wsparcie dla dzieci w różnych trudnościach:
– zaburzenia emocjonalne: różnego rodzaju lęki, lęki separacyjne, fobie, mutyzm, symptomy depresyjne, nadmierna płaczliwość
– zaburzenia zachowania, zachowania agresywne
– zaburzenia jedzenia i odżywiania
– moczenie nocne, zanieczyszczanie się
– trudności w relacjach z rodzeństwem, z rówieśnikami
– zachowania autodestruktywne- okaleczanie własnego ciała
Psychoterapia dzieci poprzedzona jest trzema konsultacjami, w których dziecko uczestniczy wraz z rodzicami. Spotkania te mają charakter diagnostyczny i służą wskazaniu odpowiedniej formy pomocy.