PSYCHOLOGIA SPORTU

Współczesny sport stawia zawodnikom poprzeczkę coraz wyżej. Obecnie samo przygotowanie fizyczne to za mało – mistrzostwo osiąga ten, kto jest równocześnie przygotowany mentalnie. Dlatego zawodnicy i trenerzy zauważają, że równolegle do treningu fizycznego warto trenować psychikę. Ciało i psychika tworzą całość, która aby optymalnie funkcjonować wymaga systematycznej pracy nad rozwojem obu tworzących ją elementów, które wzajemnie się uzupełniają i na siebie wpływają.
Trening mentalny to proces edukacji umiejętności psychologicznych. Koncentruje się na wydobyciu potencjału osoby i uruchomieniu jej zasobów, co pozwala osiągnąć optymalne funkcjonowanie zarówno w sporcie jak i w innych dziedzinach życia, gdzie towarzyszy nam stres i oczekuje się od nas jak najlepszego wykonania zadania (w szkole, na studiach, w pracy). Systematyczna praca prowadzi do zwiększenia świadomości siebie na kilku płaszczyznach – tego, co pojawia się w myślach, emocjach, co jest odbierane przez nasze zmysły i jak reaguje nasze ciało. Pozwala to na świadomą kontrolę zachowania oraz wewnętrznych procesów psychicznych, a tym samym skuteczniejsze działanie, poprawę sprawności motorycznej oraz zwiększenie poziomu osiągnięć.

Praca z zawodnikiem może obejmować następujące obszary:
• radzenie sobie ze stresem
• rozwój umiejętności koncentracji uwagi
• budowanie pewności siebie
• wyznaczanie celów
• komunikacja w grupie
• wspomaganie procesu rekonwalescencji po kontuzjach

Punktem wyjścia każdej współpracy jest analiza indywidualnych zasobów, potrzeb rozwoju oraz zgłaszanych trudności, co pozwala na ustalenie obszaru i zakresu współpracy oraz dostosowanie do tego odpowiednich metod. W swojej pracy wykorzystuję zarówno techniki relaksacyjne, techniki wyobrażeniowe, techniki biofeedback, jak i elementy pracy z ciałem oraz terapii Gestalt

Swoją ofertę kierujemy do:
• zawodników, którzy chcą lepiej radzić sobie ze stresem startowym
• zawodników, którzy czują, że podczas startów w zawodach nie wykorzystują w pełni
swojego potencjału
• zawodników, którzy w sytuacji zawodów czują lęk lub zwątpienie w swoje możliwości
• zawodników, którzy mają trudności z koncentracją uwagi podczas treningów i zawodów
• zawodników zainteresowanych treningiem mentalnym i własnym rozwojem
• klubów sportowych i trenerów zainteresowanych współpracą z psychologiem sportu oraz poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu treningu mentalnego
• rodziców dzieci i młodzieży aktywnej sportowo zainteresowanych wsparciem dzieci w związku z ich aktywnością sportową

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASTĘPUJĄCYCH FORM POMOCY:

KONSULTACJE DLA ZAWODNIKÓW
Jest to oferta dla zawodników zainteresowanych treningiem mentalnym. Celem spotkań indywidualnych jest wprowadzenie zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu, aby w pełni wykorzystać swój potencjał oraz uruchomić swoje zasoby. Podczas pierwszego spotkania następuje wstępne rozpoznanie potrzeb rozwoju
i trudności zawodnika oraz podjęcie decyzji, co do dalszych celów pracy. Czas trwania spotkania ustalany jest indywidualnie.

KONSULTACJE DLA TRENERÓW
Jest to oferta dla trenerów zainteresowanych współpracą z psychologiem sportu oraz poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu treningu mentalnego. Konsultacja to spotkanie, którego celem jest omówienie potrzeb rozwoju
i trudności pojawiających się w pracy z zawodnikami oraz dostarczenie wiedzy na temat optymalizacji przygotowania zawodników do startów.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
Jest to oferta dla rodziców dzieci i młodzieży aktywnej sportowo. Celem konsultacji jest omówienie trudności dziecka oraz możliwości rozwoju w związku z jego aktywnością sportową, a następnie wskazanie różnych możliwości działań oraz podjęcie decyzji, co do dalszej formy pomocy.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE
Oferta przeznaczona jest dla grup zawodników, uczniów szkół sportowych oraz trenerów. Celem zajęć jest zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu treningu mentalnego. Tematyka i czas trwania warsztatów ustalana jest w zależności od potrzeb grupy.