PSYCHOLOGICZNA POMOC OKOŁOPORODOWA

Obejmuje wsparcie w okresie ciąży i po porodzie. Jest to czas szczególny, narażony na zakłócenia ze strony różnych czynników.
Specjalistyczna pomoc psychologiczna może okazać się potrzebna:
w okresie ciąży, kiedy
– pomimo prawidłowego przebiegu, rodzicom towarzyszy nieustający niepokój o nienarodzone dziecko
– rodzicom trudno się odnaleźć w nowych rolach
– wyobrażenia na temat porodu powodują silny lęk
– u przyszłej matki pojawiają się nagłe trudne do opanowania zmiany nastroju
w okres poporodowym, kiedy
– poród wiąże się z przykrymi wspomnieniami, które wpływają negatywnie na codzienne funkcjonowanie
– poród był trudnym, traumatycznym doświadczeniem (komplikacje okołoporodowe, przedwczesny poród)
– poród był doświadczeniem utraty (poronienie lub przedwczesna śmierć dziecka)
– u matki, u ojca lub u obojga rodziców pojawiają się trudności: w odnalezieniem się w nowych rolach, w realizacji nowych zadań związanych z macierzyństwem, ojcostwem, w rozumieniu potrzeb swojego dziecka, czy w opiekowaniu się swoim dzieckiem
– pojawiają się nagłe trudne do opanowania zmiany nastroju
– pojawiają się objawy spełniające kryteria depresji poporodowej